• FLEXIBILNÉ AGV RIEŠENIA Naše logistické ťahače zabezpečujú automatickú distribúciu materiálu v moderných priemyselných halách.
    Viac informácií
  • PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV Optimalizujeme pracoviská, procesy a systémy v digitálnom prostredí, už v etape ich vývoja.
    Viac informácií
  • ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY Sme špičkoví odborníci na to, ako zvýšiť prosperitu a produktivitu podnikových procesov.
    Viac informácií
  • RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU Vyvíjame a konštruujeme montážne prípravky a jednoúčelové zariadenia na opakované činnosti vo výrobe. Šetria čas aj náklady, zvyšujú kvalitu, presnosť a efektívnosť.
    Viac informácií
  • OPTIMALIZÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE Vieme, ako zmeniť nemocnice a zdravotnícke zariadenia na moderné a finančne stabilné inštitúcie.
    Viac informácií
  • Aditívna výroba Využívame najmodernejšie metódy 3D tlače a laserového sinterovania. Vytvárame presné diely, prototypy a dokonca aj unikátne medicínske implantáty.
    Viac informácií
  • PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE Naše dlhoročné odborné skúsenosti z priemyselnej praxe sme pretavili do ponuky špecializovaného vzdelávania.
    Viac informácií

CEIT

CEIT je spoločnosť poskytujúca komplexné inovatívne riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Ponúka sofistikované produkty a služby, ktoré klientom a partnerom zabezpečujú trvalú konkurencieschopnosť.

Čítať viac

  • Procesné inovácie
    Procesné inovácie
  • Technické inovácie
    Technické inovácie
  • Digitálny podnik
    Digitálny podnik
  • Priemyselná automatizácia
    Priemyselná automatizácia
  • Materiálové inžinierstvo
    Materiálové inžinierstvo

CEIT na 10. ekonomickom fóre vo Varšave

​Hlavní predstavitelia európskeho digitálneho priemyslu a zástupcovia spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti priemyselnej transformácie, sa stretli na 10. ekonomickom fóre TIME, ktoré sa konalo 5. a 6. marca 2018 vo Varšave. S prezentáciou k téme Industry 4.0 vystúpil aj CEO skupiny CEIT Boris Duľa. 

 

Lean je stále IN... bude aj v INdustry 4.0? 

15. február 2018, Košice

Aká je budúcnosť lean nástrojov? Sú ešte účinným „prostriedkom“ pri optimalizovaní procesov a tvorbe vnútropodnikových produkčných konceptov? Nevytláčajú ich prvky nastupujúceho Priemyslu 4.0, ktoré do popredia posúvajú digitalizáciu? Aké výsledky prinášajú lean nástroje v podporných procesoch a v nevýrobných odvetviach? Tieto a ďalšie otázky zodpovie konferencia Lean manažment 2018. Už tretí ročník tohto výnimočného podujatia opäť vytvorí široký priestor na výmenu názorov expertov a manažérov z významných výrobných podnikov i ďalších firiem.

Konferenciu pripravuje CEIT v spolupráci s týždenníkom TREND. Viac informácií nájdete tu

 

Poznáme víťazov Národnej ceny produktivity

Výrobca kovových konštrukcií sedacích systémov automobilov a výrobca výťahových komponentov. Dve priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú čerstvými držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016. Oceňovanie sa uskutočnilo počas slávnostného večera jubilejného ročníka CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, v stredu 11. októbra v Žiline.

Súťaž o Národnú cenu produktivity sa za posledné roky stala neoddeliteľnou súčasťou konferencie, každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Súťaž má dve kategórie. V kategórii Malý a stredný podnik si tento rok cenu odniesla spoločnosť Wittur s.r.o. so sídlom v Krupine. Z výrobno-montážneho závodu vychádzajú dôležité výťahové komponenty, rámy kabín a protizávažia, bezpečnostné systémy či dverové mechanizmy výťahov, pričom celá produkcia závodu je určená na export. Wittur je popredným dodávateľom výťahových komponentov pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu. Firma sa rýchlo rozvíja, neustále hľadá možnosti optimalizácie výrobných procesov a podniká aktivity smerujúce k rastu produktivity, ktoré sa reálne odrážajú v dosahovaných ekonomických ukazovateľoch.  

Národnú cenu produktivity v kategórii Veľký podnik získala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá v Prešove vyrába kovové konštrukcie sedacích systémov automobilov. Závod na východe Slovenska tento rok oslavuje desať rokov. Pracuje tu približne tisíc zamestnancov, ktorí sa v rámci korporácie zapísali ako kompetentný a angažovaný tím odhodlaný čeliť aj tým najväčším výzvam v podobe náročných projektov, určených pre producentov svetových automobilových značiek. Rast produktivity závodu, riadenie spoločnosti v duchu Industry  4.0, dôraz na technologický rozvoj a zároveň na rozvoj ľudí rozhodli o víťazstve v súťaži o Národnú cenu produktivity za rok 2016.

Národná cena produktivity je jednou z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, organizátorom súťaže je technologická spoločnosť CEIT. Zámerom súťaže je podporiť rast produktivity priemyselných organizácií v Slovenskej republike. Udeľovanie ocenení je súčasťou CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. októbra 2017 v Žiline. Zišlo sa na nej viac ako dvesto domácich a zahraničných hostí. Záštitu nad konferenciou prevzal prezident SR Andrej Kiska a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 Viac fotografií z podujatia

 

 

POZRITE SA, AKÁ BOLA KONFERENCIA DIGITÁLNY PODNIK

 

SME HRDÝM PARTNEROM PROJEKTU PRVEJ SLOVENSKEJ DRUŽICE

Prvá slovenská družica skcube sa 23. júna 2017 úspešne vydala na svoju vesmírnu misiu. CEIT je hrdým partnerom projektu a celému tímu skcube gratuluje k významnému úspechu. 

O projekte sme písali aj v našom časopise ProIN. Čítať viac

 

NA KONFERENCII DIGITÁLNY PODNIK SME UDELILI OCENENIA

Nové digitálne technológie, Priemysel 4.0 a nástroje pre továrne budúcnosti boli hlavnými témami konferencie Digitálny podnik, na ktorej sa 14. júna 2017 v Žiline stretlo vyše sto šesťdesiat domácich aj zahraničných hostí. Keďže išlo o jubilejný desiaty ročník podujatia, jeho súčasťou bolo aj udeľovanie ocenení za využívanie digitálnych technológií pri plánovaní a riadení výroby a logistiky. Cenu za rozvoj a implementáciu nástrojov digitálneho podniku udelila spoločnosť CEIT ako odborný garant konferencie a nositeľ témy Digitálneho podniku v stredoeurópskom priestore. „Dnes, keď v priemyselnom prostredí rezonujú témy revolučných zmien, považujeme za veľmi dôležité diskutovať o aktuálnych trendoch a víziách. Chceme  tiež upriamiť pozornosť na spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ktoré patria medzi lídrov v zavádzaní inovácií a nástrojov digitálneho podniku a ktoré nastúpili cestu Priemyslu 4.0,“ povedal generálny riaditeľ CEIT Boris Duľa. Podľa jeho slov je výborným signálom pre Slovensko, že čoraz viac spoločností prichádza s inováciami, ktoré sú neraz aj v rámci nadnárodných koncernov jedinečné a inšpiratívne.

Ocenenia si odniesli štyri priemyselné spoločnosti. Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., získala ocenenie za vytvorenie tímu špecialistov pre aplikácie nástrojov Digitálneho podniku zabezpečujúcich aktivity v rámci celej skupiny Schaeffler. Spoločnosť v rámci svojich plánovacích a optimalizačných procesov využíva nástroje, technológie a metódy konceptu Digitálneho podniku, napr.  dynamické simulácie, 3D laserové skenovanie a modelovanie či pripravujúci sa virtuálny tréning operátorov.  Cenu si odniesla aj spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., za testovanie a zavádzanie nových technológií, prístupov a inovácií. Spoločnosť v rámci svojich výrobných, ale aj plánovacích procesov využíva inovatívne prístupy a technológie a aktívne vyhľadáva priestor pre ich testovanie a priemyselné nasadenie. Dlhodobo pracuje na digitalizácii na rôznych úrovniach a na využívaní softvérových nástrojov. Ocenenie si prevzali aj spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. a Continental Matador Truck Tires, s. r. o. za nový prístup k projektovaniu a operatívnemu riadeniu výroby a logistiky s využívaním pokrokových nástrojov a technológií. Obe spoločnosti sa radia medzi podniky, ktoré hľadajú potenciál pre nové možnosti zefektívnenia a optimalizácie výroby, pričom sa sústreďujú na výskum využitia nástrojov internetu vecí, simulačných nástrojov, nástrojov 3D laserového skenovania a digitalizácie, projektovania pracovísk s využitím moderných nástrojov ergonómie, ako aj plánovanie a riadenie výroby s využitím simulačných softvérových riešení.

Usporiadateľom konferencie je týždenník Trend, odborným garantom podujatia je spoločnosť CEIT. 

Fotografie z podujatia nájdete tu.

 

-------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie pre priemysel

 

Naše bohaté skúsenosti z implementácie inovatívnych riešení a postupov do priemyselnej praxe odovzdávame ďalej, prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích programov. Kompletnú ponuku vzdelávania pre priemysel nájdete na edu4industry.eu.