• FLEXIBILNÉ AGV RIEŠENIA Naše logistické ťahače zabezpečujú automatickú distribúciu materiálu v moderných priemyselných halách.
  Viac informácií
 • PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV Optimalizujeme pracoviská, procesy a systémy v digitálnom prostredí, už v etape ich vývoja.
  Viac informácií
 • ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY Sme špičkoví odborníci na to, ako zvýšiť prosperitu a produktivitu podnikových procesov.
  Viac informácií
 • RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU Vyvíjame a konštruujeme montážne prípravky a jednoúčelové zariadenia na opakované činnosti vo výrobe. Šetria čas aj náklady, zvyšujú kvalitu, presnosť a efektívnosť.
  Viac informácií
 • OPTIMALIZÁCIA V ZDRAVOTNÍCTVE Vieme, ako zmeniť nemocnice a zdravotnícke zariadenia na moderné a finančne stabilné inštitúcie.
  Viac informácií
 • Aditívna výroba Využívame najmodernejšie metódy 3D tlače a laserového sinterovania. Vytvárame presné diely, prototypy a dokonca aj unikátne medicínske implantáty.
  Viac informácií
 • PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE Naše dlhoročné odborné skúsenosti z priemyselnej praxe sme pretavili do ponuky špecializovaného vzdelávania.
  Viac informácií

CEIT

CEIT je spoločnosť poskytujúca komplexné inovatívne riešenia na podporu produktivity a efektivity priemyselných podnikov. Ponúka sofistikované produkty a služby, ktoré klientom a partnerom zabezpečujú trvalú konkurencieschopnosť.

Čítať viac

 • Procesné inovácie
  Procesné inovácie
 • Technické inovácie
  Technické inovácie
 • Digitálny podnik
  Digitálny podnik
 • Priemyselná automatizácia
  Priemyselná automatizácia
 • Materiálové inžinierstvo
  Materiálové inžinierstvo

 

 JUBILEJNÉ NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY UŽ TÚTO JESEŇ

Produktivita je pojem, ktorý nevychádza z módy. Práve naopak, v čase, keď rezonuje nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily a keď sa do výroby a logistiky tlačia moderné technológie, je vysoká efektivita a konkurenčná schopnosť firiem čoraz naliehavejšia. Už nemá zmysel diskutovať, do akej miery sú pri raste produktivity rozhodujúce stroje a do akej ľudia. Dôležité je neodkladne hľadať postupy a nástroje, ako využiť jedinečnosť technologického aj ľudského potenciálu. Ako ich skĺbiť a urobiť ďalší krok (či skok) k efektívnejšiemu podnikaniu.

Konkrétne spôsoby, ako na to, ako aj príklady úspešných firiem predstaví jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity, v dňoch 11.-12. októbra 2017 v Žiline.

  

 

 POZRITE SA, AKÁ BOLA KONFERENCIA DIGITÁLNY PODNIK

 

SME HRDÝM PARTNEROM PROJEKTU PRVEJ SLOVENSKEJ DRUŽICE

Prvá slovenská družica skcube sa 23. júna 2017 úspešne vydala na svoju vesmírnu misiu. CEIT je hrdým partnerom projektu a celému tímu skcube gratuluje k významnému úspechu. 

O projekte sme písali aj v našom časopise ProIN. Čítať viac

 

NA KONFERENCII DIGITÁLNY PODNIK SME UDELILI OCENENIA

Nové digitálne technológie, Priemysel 4.0 a nástroje pre továrne budúcnosti boli hlavnými témami konferencie Digitálny podnik, na ktorej sa 14. júna 2017 v Žiline stretlo vyše sto šesťdesiat domácich aj zahraničných hostí. Keďže išlo o jubilejný desiaty ročník podujatia, jeho súčasťou bolo aj udeľovanie ocenení za využívanie digitálnych technológií pri plánovaní a riadení výroby a logistiky. Cenu za rozvoj a implementáciu nástrojov digitálneho podniku udelila spoločnosť CEIT ako odborný garant konferencie a nositeľ témy Digitálneho podniku v stredoeurópskom priestore. „Dnes, keď v priemyselnom prostredí rezonujú témy revolučných zmien, považujeme za veľmi dôležité diskutovať o aktuálnych trendoch a víziách. Chceme  tiež upriamiť pozornosť na spoločnosti pôsobiace na Slovensku, ktoré patria medzi lídrov v zavádzaní inovácií a nástrojov digitálneho podniku a ktoré nastúpili cestu Priemyslu 4.0,“ povedal generálny riaditeľ CEIT Boris Duľa. Podľa jeho slov je výborným signálom pre Slovensko, že čoraz viac spoločností prichádza s inováciami, ktoré sú neraz aj v rámci nadnárodných koncernov jedinečné a inšpiratívne.

Ocenenia si odniesli štyri priemyselné spoločnosti. Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., získala ocenenie za vytvorenie tímu špecialistov pre aplikácie nástrojov Digitálneho podniku zabezpečujúcich aktivity v rámci celej skupiny Schaeffler. Spoločnosť v rámci svojich plánovacích a optimalizačných procesov využíva nástroje, technológie a metódy konceptu Digitálneho podniku, napr.  dynamické simulácie, 3D laserové skenovanie a modelovanie či pripravujúci sa virtuálny tréning operátorov.  Cenu si odniesla aj spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., za testovanie a zavádzanie nových technológií, prístupov a inovácií. Spoločnosť v rámci svojich výrobných, ale aj plánovacích procesov využíva inovatívne prístupy a technológie a aktívne vyhľadáva priestor pre ich testovanie a priemyselné nasadenie. Dlhodobo pracuje na digitalizácii na rôznych úrovniach a na využívaní softvérových nástrojov. Ocenenie si prevzali aj spoločnosti Continental Matador Rubber, s. r. o. a Continental Matador Truck Tires, s. r. o. za nový prístup k projektovaniu a operatívnemu riadeniu výroby a logistiky s využívaním pokrokových nástrojov a technológií. Obe spoločnosti sa radia medzi podniky, ktoré hľadajú potenciál pre nové možnosti zefektívnenia a optimalizácie výroby, pričom sa sústreďujú na výskum využitia nástrojov internetu vecí, simulačných nástrojov, nástrojov 3D laserového skenovania a digitalizácie, projektovania pracovísk s využitím moderných nástrojov ergonómie, ako aj plánovanie a riadenie výroby s využitím simulačných softvérových riešení.

Usporiadateľom konferencie je týždenník Trend, odborným garantom podujatia je spoločnosť CEIT. 

Fotografie z podujatia nájdete tu.

 

-------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie pre priemysel

 

Naše bohaté skúsenosti z implementácie inovatívnych riešení a postupov do priemyselnej praxe odovzdávame ďalej, prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích programov. Kompletnú ponuku vzdelávania pre priemysel nájdete na edu4industry.eu.