AUTOMATIZÁCIA INTERNEJ LOGISTIKY

AUTOMATIZÁCIA INTERNEJ LOGISTIKY

Jednou z najznámejších inovácií z dielne CEIT sú inteligentné mobilné roboty, ktoré sa v priemyselných halách starajú o spoľahlivú, efektívnu a bezpečnú automatickú logistiku. Nejde len o presun materiálu z jedného bodu do druhého podľa preddefinovanej dráhy, ale o komplexný systém zložený z ťahačov, prekladacích staníc či dynamických dopravníkov, ktorý privezie materiál na potrebné miesto presne včas, pričom ho dokáže samostatne naložiť aj vyložiť. Spracováva dáta z výroby, flexibilne na ne reaguje a dokáže sa samostatne rozhodovať. Toto CEIT riešenie pre smart internú logistiku je možné efektívne využiť v každom odvetví priemyslu. V najväčšom rozsahu je dnes implementované napríklad v známych automobilkách ale aj v dodávateľských spoločnostiach automobilového priemyslu. 

 

Systém ako celok zvyšuje automatizáciu a produktivitu logistiky a súčasne znižuje logistické náklady.

 

Automatický logistický systém:

Formy navigácie:

  • RFID značky
  • laserový skener

 

Hlavné prínosy CEIT logistického riešenia


Úplná automatizácia a optimalizácia logistických procesov
Bezpečnosť a ochrana zdravia
Úspora nákladov
Nepretržitá prevádzka 24/7 bez obmedzení
Kvalita a stabilita logistického procesu
Kontinuita toku materiálu
Flexibilné prispôsobenie logistiky aktuálnej situácii „just in time“
Rozhodovanie postavené na faktoch a konfigurácia systému v reálnom čase
Online digitalizácia pohybu logistických zariadení
Online riadenie logistického toku
Zber a neustále vyhodnocovanie dát ako východisko pre ďalšie zefektívňovanie a optimalizáciu
Komplexný obraz o aktuálnom stave logistiky
Identifikácia úzkych logistických miest
Rýchly prístup ku komplexným a relevantným informáciám
Redukcia nákladov na chybovosť a neefektivitu
Zvýšenie produktivity v logistike a výrobe