Industrie 4.0

Spoločnosť CEIT sa dlhodobo venuje výskumu a vývoju inteligentných riešení, mobilným robotickým systémom, automatizácii a robotizácii výroby, projektovaniu, simulácii a vizualizácii výrobných systémov či výrobe implantátov na mieru. Od roku 2007 buduje vlastný, holonický koncept inteligentných výrobných systémov s názvom ZIMS, ktorý rozvíja v spolupráci s európskymi pracoviskami, čím nastúpila na cestu nemeckej iniciatívy zameranej na priemyselné inovácie Industrie 4.0, známy v slovenskom priestore ako Priemysel 4.0. Ide o štvrtú priemyselnú revolúciu. Zatiaľ čo predchádzajúce sa týkali mechanizácie, elektrifikácie a IT, prichádzajúca revolúcia je založená na internete vecí a cloud computing. Čo presne vyjadrujú tieto pojmy?

 

Internet vecí a cloud computing

Všetky objekty, ktoré sa nachádzajú vo výrobe - od materiálu, cez stroje a zariadenia, roboty, senzory, budovy, logistické prvky, prostriedky a systémy až po hotové produkty – spája komunikačná sieť, ktorá im prostredníctvom internetu vecí umožňuje vzájomnú komunikáciu.

Tieto objekty môžu prostredníctvom senzorov „vnímať“ celé interné aj externé okolie. Výsledkom je zber obrovského množstva dát v reálnom čase, vrátane ich spracovania či analýz, označované ako Big Data. Všetky tieto informácie môžu byť využité pre predikciu budúceho správania sa priemyselných systémov a tvorbu rozhodnutí. Pre uchovávanie množstva dát a väčšiny softvérových systémov, ktoré umožňujú ich spracovanie, je využívaná technológia cloud computingu. Tá predstavuje nový model poskytovania služieb informačných technológií (IT) s využitím internetu, v ktorom užívateľ postupne väčšinu IT funkcií využíva ako externé služby.

Schopnosť zbierať obrovské množstvo dát z reálnych procesov a ich spracovanie dáva vedcom možnosť vytvoriť virtuálny obraz priemyselných procesov. Ten umožňuje experimentovanie s reálnym systémom vo virtuálnom prostredí, bez rizika ohrozenia činnosti reálnych systémov. Ak toto prostredie reálneho a virtuálneho rozšírime o digitálne prostredie (digitálne modely a techniky), poskytujúce nástroje pre dynamické analýzy (simulácia, emulácia, metamodelovanie), vzniká úplne nový typ prostredia, ktoré sa stalo základom programu Priemysel 4.0.


priemyselna-revolucia


Prínos programu

Prvé úspešné projekty programu Priemysel 4.0 ukázali významný potenciál prínosov. Pri ich realizácii bol vo výrobnej oblasti dosiahnutý rast produktivity o 50 %, pri súčasnej redukcii nákladov na zásoby až o 40 %, nákladov na údržbu o 30 %, nákladov na nekvalitu o 20 %, logistických nákladov o 20 %, výrobných nákladov o 20 %. Potenciál programu sa významne preukázal najmä v oblasti redukcie nákladov na komplexitu až o 70 %, a to hlavne vďaka novým prístupom k riadeniu výrobných operácií.


CEIT a Priemysel 4.0


artifical-inteligence


Výzvy úspešnej implementácie konceptu Priemysel 4.0

Úspešná implementácia konceptu Priemysel 4.0 nemôže prebehnúť zo dňa na deň. Ide o zmenu filozofie, zodpovedajúcej technologickému pokroku a novým podmienkam, ktorú je potrebné budovať a stavať na princípoch, ktoré program Priemysel 4.0 predostrel. CEIT chápe tento program ako nástroj konkurencieschopnosti, ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska.


i-v-o-i

Viac o koncepte Industrie 4.0 z pohľadu CEIT-u nájdete na stránkach časopisu Trend, tu v sekcii napísali o nás.