Konštrukčné inžinierstvo

Ponúkame široké spektrum riešení zameraných na vývoj nových a inováciu existujúcich produktov pre automobilový a spotrebný priemysel. Cieľom je optimalizácia ceny produktov, bez kompromisu na kvalite!

 • Konštrukčná automatizácia
  Konštrukčná automatizácia
 • Aditívna výroba
  Aditívna výroba
 • Priemyselná automatizácia
  Priemyselná automatizácia
 • Analýza hluku a vibrácií
  Analýza hluku a vibrácií
 • 3D skenovanie a digitalizácia
  3D skenovanie a digitalizácia
 

Tím našich konštruktérov má skúsenosti s konštrukciou výrobkov, zostáv a jednotlivých komponentov pokrývajúci celý cyklus činností - počnúc výskumom, analýzami, cez koncepčné práce a detailnú konštrukciu s využitím moderných výpočtových (simulačných) metód, až po testovanie prototypov vyrobených za pomoci 3D tlače.

Pomáhame zákazníkom riešiť technické výzvy, s ktorými sa najčastejšie stretávajú pri výskumno-vývojových projektoch alebo rozširovaní portfólia výrobkov, a tým skracujeme čas a znižujeme vynaložené náklady.


konstrukcny-inziniersky-navrh

Rozsah našich služieb možno rozdeliť do troch skupín:

1. Výskumné a vývojové aktivity:

konstrukcne-inzinierstvoPracovisko s moderným laboratórnym vybavením, zameraným na skúmanie vlastností produktov z pohľadu hluku a vibrácií a dynamického správania, a úzka spolupráca s univerzitou v Žiline. To je dokonalá kombinácia, ako nastaviť východiskový bod pre inovácie výrobkov.


2. Konštrukčná kancelária

konstrukcne-inzinierstvoKonštrukčná kancelária uplatňuje kreativitu, skúsenosti, analýzy a odborné vedomosti pri riešení rôznych zložitých problémov spojených s návrhom komponentov, zostáv a finálnych produktov. Náš tím inžinierov vám poskytne odborné znalosti a zručnosti realizovať váš projekt od vývoja, plánovania a konštrukcie, cez simulácie a výpočty, až po projektový manažment.

 

3. Overenie konštrukčného návrhu

konstrukcne-inzinierstvoJe to zásadný krok na začiatku životného cyklu každého výrobku, pretože overovanie je kľúčom k dosiahnutiu požadovaného konečného výstupu. Konštrukčné zmeny počas vývojovej fázy sú oveľa úspornejšie než modifikácie vo výrobnej fáze.

Naše dizajnové možnosti overovania konštrukčných návrhov sú sústredené okolo simulácií a výpočtov, 3D digitalizácie, počítačovej tomografie, aditívnej výroby (3D tlač), ktoré umožňujú rozpoznať a eliminovať všetky nedostatky vyvíjaného produktu a v konečnom dôsledku znižujú jeho dobu uvedenia na trh.

 

Viac informácií