OCENENIA

Najväčším uznaním je pre nás spokojnosť našich priemyselných partnerov. Sme však hrdí na to, že skupina CEIT má na svojom konte aj mnoho ocenení, ktoré svedčia o jej úspešnom pôsobení.

MEDZI NAŠE OCENENIA PATRIA: