VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

2017

 

CEIT,a.s. 2017_05_10 Výzva na predloženie cenovej ponuky_Tachymetrické zameranie referenčných bodov pre podporu digitalizácie

CEIT,a.s. 2017_05_22 Objednávka_Tachymetrické zameranie referenčných bodov pre podporu digitalizácie

CEIT,a.s. 2017_05_19 Zmluva_Notebook pre dobudovanie interaktívneho projekčného systému o časť dynamickej simulácie

CEIT,a.s. 2017_05_19 Zmluva_Drobný spotrebný materiál

CEIT, a.s._2017_06_01_Zmluva _tonery originál

CEIT,a.s. 2017_07_11 Výzva na predloženie cenovej ponuky_Zapožičanie technológie pre online zber digitálnych údajov z montáže operátora

CEIT,a.s. 2017_07_19_Objednávka_Zapožičanie technológie pre online zber digitálnych údajov z montáže operátora

CEIT a.s._2017_08_10_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Kancelárske potreby

CEIT, a.s._2017_08_23_Výzva na predloženie cenovej ponuky_ Vrtné korunky

CEIT, a.s._2017_08_24_Výzva na predloženie cenovej ponuky_ Objektív

CEIT, a.s._2017_09_19_Výzva na predloženie cenovej ponuky a návrh zmluvy_Elektronické zariadenia

CEIT, a.s._2017_09_19_Výzva na predloženie cenovej ponuky a návrh zmluvy_Konštrukčné materiály a oxidy kovov

CEIT a.s._2017_10_30_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Grafit

  

2016

 

CEIT,a.s._2016_4_14_Dodatok č.1 zmluvy_Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie

CEIT,a.s._2016_07_13_Dodatok č. 2 zmluvy_Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie

CEIT,a.s._2016_08_02_Objednávka_Vyhodnotenie výsledkov skúšok a návrh úprav konštrukcie vysokoteplotnej zóny

CEIT, a.s._2016_08_28_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Nosič taviaceho kontajnera

CEIT, a.s._2016_09_12_Objednávka_Nosič taviaceho kontajnera

CEIT, a.s._2016_11_22_Výzva na predloženie cenovej ponuky_termočlánky

CEIT, a.s._2016_12_09_Objednávka_termočlánky

  

2015

 

CEIT, a.s._2015_01_09_Dodatok č.1 Zmluvy_Komponenty pre stavbu technologického zariadenia na výrobu kryštálov

CEIT, a.s._2015_12_18_Dodatok č.2 Zmluvy_Komponenty pre stavbu technologického zariadenia na výrobu kryštálov

CEIT, a.s._2015_07_22_Výzva_Návrh konštrukcie vstupnej a ochladzovacej zóny 

CEIT, a.s._2015_08_06_Objednávka_Návrh konštrukcie vstupnej a ochladzovacej zóny

CEIT, a.s._2015_07_22_Výzva_Úpravy a kalibrácie skúšobných zariadení 

CEIT, a.s._2015_11_02_Objednávka_Úpravy a kalibrácie skúšobných zariadení

CEIT,a.s._2015_07_22_Výzva_Vyhodnotenie výsledkov skúšok a návrh úprav konštrukcie vysokoteplotnej zóny

CEIT,a.s._2015_08_10_Výzva_Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie

CEIT,a.s._2015_12_18_Zmluva_Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie

CEIT, a.s._2015_08_10_Výzva_Služby v oblasti výskumno-vývojových aktivít

CEIT, a.s._2015_12_18_Zmluva_Služby v oblasti výskumno-vývojových aktivít

  

2014

 

CEIT,a.s. 2014_02_24_Zmluva_Spotrebný materiál pre 3D tlačiarne

CEIT, a.s._2014_09_03_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Elektroinštalačný materiál

CEIT, a.s._2014_09_03_Objednávka_Elektroinštalačný materiál

CEIT, a.s._2014_10_16_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Komponenty pre stavbu technologického zariadenia na výrobu kryštálov

CEIT,a.s._2014_12_22_Zmluva_Komponenty pre stavbu technologického zariadenia na výrobu kryštálov

CEIT,a.s. 2014_09_30_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Poradenstvo pri simuláciách teplotných polí v tepelnom uzle

CEIT, a.s. 2014_10_29_Objednávka_Poradenstvo pri simuláciách teplotných polí v tepelnom uzle

CEIT, a.s. 2014_10_02_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Poradenstvo pri simuláciách teplotných polí v taviacom kelímku

CEIT, a.s. 2014_10_29_Objednávka_Poradenstvo pri simuláciách teplotných polí v taviacom kelímku

CEIT, a.s. 2014_10_02_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Poradenstvo pri simuláciách termálneho vyžarovania ohrievača

CEIT, a.s. 2014_10_29_Objednávka_Poradenstvo pri simuláciách termálneho vyžarovania ohrievača

CEIT_a.s. 2014_10_02 Výzva na predloženie cenovej ponuky_Materiály na testy a merania

CEIT, a.s. 2014_10_29_Objednávka_Materiály na testy a merania

CEIT, a.s. 2014_12_03_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Návrh konštrukcie vysokoteplotnej zóny

CEIT, a.s. 2014_12_12_Objednávka_Návrh konštrukcie vysokoteplotnej zóny

CEIT, a.s. 2014_12_08_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Poradenstvo pri návrhu plánovaných experimentov

CEIT, a.s. 2014_12_23_Objednávka_Poradenstvo pri návrhu plánovaných experimentov

  

2013

 

CEIT, a.s._2013_11_27_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Databázové služby

CEIT, a.s._2013_12_18_Zmluva_Databázové služby

CEIT, a.s._2013_11_27_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Elektroinštalačný materiál a pomocné elektronické prvky

CEIT, a.s._2013_12_18_Zmluva_Elektroinštalačný materiál a pomocné elektronické prvky

CEIT, a.s._2013_11_27_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Kalibrácia

CEIT, a.s._2013_12_18_Zmluva_Kalibrácia

CEIT, a.s._2013_11_27_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Materiál na modely komponentov

CEIT, a.s._2013_12_18_Zmluva_Materiál na modely komponentov

CEIT, a.s._2013_11_27_Výzva na predloženie cenovej ponuky_Prenájom bezkontaktných meracích systémov

CEIT, a.s._2013_12_18_Zmluva_Prenájom bezkontaktných meracích systémov

 


CEIT a.s. - databázové služby 

CEIT a.s. - elektroinštalačný materiál

CEIT a.s. - kalibrácia a certifikácia

CEIT a.s. - materiál na modely komponentov

CEIT a.s. - prenájom bezkontaktných systémov

CEIT a.s. - Spotrebný materiál pre sintrovacie zariadenia

CEIT a.s. - Náhradné diely na špeciálne tlačiarne

CEIT a.s. - Materiál a prvky na zabezpečenie skúšok kryštalizácie

CEIT a.s. - Sluzby v oblasti vyskumno-vyvojovych aktivit