Dcérske spoločnosti

CEIT je silný kvalifikovaný tím, ktorý zabezpečuje implementáciu navrhnutých riešení do praxe. Zameriava sa na technické, procesné a produktové inovácie.