Predstavenie spoločnosti

O CEIT-e

Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT (Central European Institute of Technology) ponúka najmodernejšie inovatívne a vysokokvalitné riešenia pre priemysel, zdravotníctvo a služby. VÝSKUM a VÝVOJ týchto riešení flexibilne spája s PRAXOU.

Viac ako 200 odborníkov CEIT-u sa zaoberá technickými a procesnými inováciami, priemyselnou automatizáciou, konštrukčným, materiálovým a biomedicínskym inžinierstvom, ako aj oblasťou zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Kvalifikovaný tím zabezpečuje zavedenie výskumného projektu do riešení pre koncových užívateľov.

Skupina CEIT kráča cestou nového technologického veku, v ktorom zohráva dôležitú úlohu prepojenie fyzických priemyselných systémov a inteligentných kybernetických procesov zmysle konceptu Industry 4.0, označovaného ako štvrtá priemyselná revolúcia. Jeho cieľom je rast produktivity a konkurencieschopnosti.

PREDSTAVENSTVO CEIT, A. S.
(k 15.12.2016)

  • Ing. Boris Duľa – predseda
  • Ing. Peter Mačuš, PhD.
  • Ing. Andrej Šuštiak