Technické inovácie

Pre zvyšovanie produktivity podnikov či pracovísk je kľúčové neustále technické zlepšovanie, technologické inovácie aj inovácie samotného výrobku.

Sme špecialisti na technické inovácie priemyselných podnikov, najmä v oblasti automobilového a strojárskeho priemyslu. CEIT rieši čiastkové úlohy aj komplexné projekty – od návrhu konceptu až po výrobu prvej série produktov, projektovanie pracovísk, technologických prvkov alebo celej výrobnej linky až po jej vyváženie, overenie a optimalizáciu na základe simulácie.

Hlavné oblasti nášho pôsobenia:

automatisches-logistiksystem-small

Výskum inteligentných rekonfigurovateľných systémov

 • Mobilné robotické zariadenia a periférne zariadenia (AGV systémy)
 • Monitorovacie a riadiace systémy
 • Virtuálna simulácia
 • Rozpoznávanie obrazu

Vývoj strojov a zariadení:

 • Vývoj jednoúčelových strojov a zariadení
 • Vývoj skúšobných stavov
 • Konštrukcia montážnych prípravkov
 • Implementácia unikátnych riešení do praxe
 • Automatizácia výrobných systémov
automatisches-logistiksystem-2-small

Výpočty a analýzy:

 • Statické analýzy
 • Dynamické analýzy
 • Optimalizácie strojných súčastí
 • Analýzy prvkov z hyperplastických materiálov
 • Termálne analýzy
 • Analýzy ložísk