Previous Next

Poznáme víťazov Národnej ceny produktivity

Výrobca kovových konštrukcií sedacích systémov automobilov a výrobca výťahových komponentov. Dve priemyselné spoločnosti pôsobiace na Slovensku sú čerstvými držiteľmi ocenenia Národná cena produktivity za rok 2016. Oceňovanie sa uskutočnilo počas slávnostného večera jubilejného ročníka CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, v stredu 11. októbra v Žiline.

Súťaž o Národnú cenu produktivity sa za posledné roky stala neoddeliteľnou súčasťou konferencie, každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR ako jednu z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Súťaž má dve kategórie. V kategórii Malý a stredný podnik si tento rok cenu odniesla spoločnosť Wittur s.r.o. so sídlom v Krupine. Z výrobno-montážneho závodu vychádzajú dôležité výťahové komponenty, rámy kabín a protizávažia, bezpečnostné systémy či dverové mechanizmy výťahov, pričom celá produkcia závodu je určená na export. Wittur je popredným dodávateľom výťahových komponentov pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu. Firma sa rýchlo rozvíja, neustále hľadá možnosti optimalizácie výrobných procesov a podniká aktivity smerujúce k rastu produktivity, ktoré sa reálne odrážajú v dosahovaných ekonomických ukazovateľoch.

Národnú cenu produktivity v kategórii Veľký podnik získala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., ktorá v Prešove vyrába kovové konštrukcie sedacích systémov automobilov. Závod na východe Slovenska tento rok oslavuje desať rokov. Pracuje tu približne tisíc zamestnancov, ktorí sa v rámci korporácie zapísali ako kompetentný a angažovaný tím odhodlaný čeliť aj tým najväčším výzvam v podobe náročných projektov, určených pre producentov svetových automobilových značiek. Rast produktivity závodu, riadenie spoločnosti v duchu Industry 4.0, dôraz na technologický rozvoj a zároveň na rozvoj ľudí rozhodli o víťazstve v súťaži o Národnú cenu produktivity za rok 2016.

Národná cena produktivity je jednou z foriem podpory rastu produktivity na národnej úrovni. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, organizátorom súťaže je technologická spoločnosť CEIT. Zámerom súťaže je podporiť rast produktivity priemyselných organizácií v Slovenskej republike. Udeľovanie ocenení je súčasťou CEIT & Trend konferencie Národné fórum produktivity, ktorá sa konala v dňoch 11. a 12. októbra 2017 v Žiline. Zišlo sa na nej viac ako dvesto domácich a zahraničných hostí. Záštitu nad konferenciou prevzal prezident SR Andrej Kiska a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

CEIT získal strategického partnera

Zástupcovia spoločnosti CEIT podpisom zmluvy dňa 19. septembra získali strategického partnera, spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá investíciou do slovenskej technologickej firmy rozširuje svoje pôsobenie. Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Realizuje náročné projekty v oblasti informačných technológií pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu.

„Spoločnosť CEIT je modernou firmou, ktorá svojou inovatívnosťou, ale predovšetkým svojimi riešeniami a produktmi v oblasti robotiky a umelej inteligencie, obohatí skupinu Asseco o nové trendy a kompetencie, ktoré by sme radi spoločne posunuli do medzinárodného priestoru. Verím, že tento veľký potenciál, ktorý vytvoríme spojením našich spoločností, nás v oblasti výskumu a vývoja výrazne posunie ďalej,“ povedal pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO spoločnosti Asseco Central Europe, ktorá pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku.

CEIT ponúka najmodernejšie a vysokokvalitné riešenia pre priemysel a služby. Skupina rýchlo rastúcich firiem, ktoré CEIT reprezentuje, úspešne dokázala uplatniť svoje inovatívne produkty najmä v automobilovom priemysle. „Uzavretím strategického partnerstva so spoločnosťou Asseco Central Europe si CEIT otvoril priestor pre širšie uplatnenie svojho inovačného potenciálu na medzinárodnej úrovni s cieľom rýchlejšieho rastu na zahraničných trhoch. Spojením kompetencií Asseco Central Europe a CEIT vzniká priestor na synergiu nových riešení a špičkových inovácií pre priemysel v duchu Industry 4.0,“ uviedol Branislav Mičieta, predseda dozornej rady CEIT.

Sme hrdým partnerom projektu prvej slovenskej družice

Prvá slovenská družica skcube sa v lete 2017 úspešne vydala na svoju vesmírnu misiu. CEIT je hrdým partnerom projektu a celému tímu skcube gratuluje k významnému úspechu. Viac čítajte tu.

Radovan Furmann: Mnohí chcú „byť Industry 4.0“. Bez základných krokov to však nejde

Keď sa pred rokmi začal v Žiline skloňovať pojem Digitálny podnik, mnoho výrobných závodov v snahe využívať moderné nástroje a technológie, postupne, možno občas i trochu nesmelo, siahalo po dovtedy málo známych riešeniach, ktoré otvárali dvere k vyššej efektivite procesov.  Špecialisti, ktorí tvoria silný tím v rámci spoločnosti CEIT, im pomáhali raziť cestu z reálneho sveta do digitálneho. Ten sa dnes považuje za základný pilier Industry 4.0 - konceptu, ktorý  silno rezonuje v priemyselnom svete a prináša so sebou aj množstvo nezodpovedaných otázok. Radovan Furmann, šéf Digitálneho podniku CEIT, a.s. hovorí, že sa čoraz viac  potvrdzuje dôležitosť digitálnych a virtuálnych dvojičiek reálnych závodov. Nedajú sa však vytvoriť zo dňa na deň. Industry 4.0 podľa neho nie je statický stav, do ktorého sa závod môže dostať jediným skokom. Je to cesta, ktorá vyžaduje veľa malých, postupných krokov... Dôležité je nezostať stáť.

„Keď sme sa v roku 2004 začínali zaoberať nástrojmi a riešeniami Digitálneho podniku a približovali  sme ich priemyselným závodom na Slovensku, boli sme v tej dobe „pioniermi“. Aj vďaka spolupráci s podnikmi, ktorým záležalo a stále  záleží na rozvoji, modernizácii, inováciách a vyššej efektivite za použitia nových technológií, sme mohli ďalej rozvíjať svoje skúsenosti a budovať Digitálny podnik ako súbor riešení, ktoré pokrývajú viaceré oblasti: od 3D skenovania,  digitalizácie, cez koncepčné projektovanie, detailné projektovanie, ergonómiu až po dynamické preverenie,“ hovorí Ing. Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti CEIT. „Jednoducho povedané,  ak má reálny podnik  svoj digitálny model, je možné akékoľvek plánované zmeny urobiť rýchlejšie z pohľadu času a efektívnejšie z pohľadu nákladov. A nemusí ísť nevyhnutne o existujúci závod, nástroje Digitálneho podniku sme využívali aj pri výstavbe  nových závodov či výrobných hál na zelenej lúke,“ dodáva.

Oblasti, ktorým sa špecialisti Digitálneho podniku venujú, sa podľa jeho slov v priebehu rokov nezmenili, no napríklad 3D skenovanie a digitalizáciu dnes vnímajú už len ako základný krok k tomu, aby mohli so získanými dátami ďalej pracovať.  „Okrem toho sa od služieb snažíme v čoraz väčšej miere prejsť k produktom. Ak pred rokmi sme našim partnerom pomáhali s integrovaním nového produktu do existujúcich výrobných liniek, dnes namiesto výsledkov našej simulácie môžu dostať simulačný nástroj. Chceme im tak umožniť, aby si procesy mohli optimalizovať aj sami,“ vysvetľuje R. Furmann. Na otázku, či tým nejdú tak trochu sami proti sebe odpovedá, že reagujú na aktuálne trendy a požiadavky z priemyselných podnikov, v ktorých pracujú šikovní a technologicky zdatní odborníci, schopní používať pokročilé nástroje digitálneho podniku vo vlastnej réžii. Nie je už ničím nezvyčajným, že závody patriace do nadnárodných korporácií majú vlastné tímy špecialistov na digitalizáciu či simulácie, pretože je to nevyhnutnosť, ak si chce závod udržať konkurencieschopnosť v dnešnej rýchlej a turbulentnej dobe.Jedným z produktov z dielne CEIT, ktoré v tom dokážu podnikom pomôcť, je napríklad CEIT Table, interaktívny systém, ktorý je výborným pomocníkom pri plánovacích workshopoch. Vďaka nemu totiž možno meniť či vytvárať nové výrobné a logistické koncepty vo výrobných halách a hneď vidieť ich dopad. Alebo CEIT CERAA, jednoduchý nástroj na posúdenie ergonomických rizík, ktorý využíva rozšírenú realitu a umožňuje rýchle zhodnotenie pracovísk aj pre ne-ergonómov.

„Tým, že dáme podnikom do rúk tieto sofistikované nástroje, naša úloha nekončí. Skôr naopak. Chceme byť ich technologickými partnermi. Našou úlohou je, aby sme dokázali byť nie o jeden, ale o dva či tri kroky popredu a aby sme definovali stále nové a nové témy, vďaka ktorým môžu výrobné závody vyrábať čoraz efektívnejšie a udržiavať si svoju konkurenčnú výhodu.  To je koniec koncov ich prvoradou úlohou. Vyrábať efektívne. My im chceme prinášať moderné nástroje, ktoré im v tom pomôžu,“ vysvetľuje R. Furmann, podľa ktorého závody pôsobiace na Slovensku častokrát v spolupráci s technologickými partnermi prichádzajú s inováciami, ktoré sú dôkazom, že sami hľadajú cestu, ako procesy zlepšovať. „Som veľmi rád, že podniky so zahraničnou účasťou, pôsobiace na Slovensku, sú aktívne a dokážu centrále predostrieť konkrétne technologické riešenia či nástroje, s ktorými chcú pracovať. A dostanú voľnú ruku, pretože tieto riešenia sú špičkové.“

Ak hovoríme o využití moderných nástrojov pri projektovaní výrobných či logistických systémov, šéf divízie Digitálny podnik podotkne, že u nás staviame na dobrých základoch z minulosti. „Na Slovensku, ba ešte v Československu sme mali veľmi silné zastúpenie kvalitných projekčných kancelárií a technologických projektantov. Osvedčené  metodické postupy, ktoré boli na vysokej úrovni, sú dnes doplnené o nové technológie. Keď spomeniem napríklad projektovanie,  spočíva vlastne v zbere informácií, ich spracovaní, tvorbe analýz, hľadaní najlepšieho návrhu a jeho overení. Je to starý známy metodický postup, ale nové technologické možnosti mu dávajú úplne iný rozmer a pridanú hodnotu,“ hovorí Radovan Furmann.

Lídrom v používaní týchto nástrojov je dnes najmä automotive a tiež strojársky a elektrotechnický priemysel, nemusí však ísť výhradne o veľké spoločnosti. Po riešeniach digitálneho podniku neraz siahajú aj firmy, ktoré sa radia k malým a stredným. Záujem o ne ovplyvnili aj intenzívne diskusie a silnejúce hlasy o revolučných zmenách v priemysle s označením Industry 4.0. „Podľa mňa to nie je označenie pre stav alebo akúsi cieľovú stanicu, do ktorej sa treba dostať. Nie je to status, ktorý môžu podniky získať. Častokrát sa totiž stretávame s tým, že niekto povie „Chceme byť Industry 4.0“. Ale pritom napríklad používa 2D dokumentáciu a ani neuvažuje o digitalizácii. Začať treba vždy od základných krokov, hoci aj malých. A potom postupovať ďalej. Netrvá to mesiac ani dva,“ vysvetľuje R. Furmann a pripúšťa, že pojem Industry 4.0, ktorý dnes silno zaznieva z priemyselného prostredia, vzbudzuje zároveň veľa otázok. Každý hľadá informácie, chce sa zorientovať. „CEIT buduje vlastnú komplexnú koncepciu inteligentných tovární, ktorá sa neustále vyvíja, je dopĺňaná o stále nové a nové postupy, technológie, inovácie. Čiže to, čo sa dnes nazýva Industry 4.0, u nás riešime  intenzívne už niekoľko rokov, aj cez nástroje Digitálneho podniku,“ dopĺňa.

Za pravdu mu dáva aj množstvo zrealizovaných projektov v mnohých závodoch na Slovensku. Za posledný rok možno za najväčšie označiť spoluprácu pri budovaní prevádzky mechanickej obrobne v Tatravagonke či pri výstavbe novej vysokotlakovej zlievárne spoločnosti  Nemak Slovakia v Žiari nad Hronom. „So spoločnosťou Nemak sme spolupracovali už aj v minulosti, pri skenovaní, vizualizáciách procesov či simuláciách. Nedávno sa im podarilo vybudovať modernú halu, pričom aj vďaka nástrojom Digitálneho podniku sa od myšlienky veľmi rýchlo dostali k realite. Využili sme parametrický simulačný model , ktorý je vhodný vždy keď sa priebežne dopĺňajú a menia vstupné informácie. Bolo presimulovaných viac ako štyridsať variantov, aby v konečnej fáze bola eliminovaná neefektívnosť už v procese plánovania,“  hovorí R. Furmann.

Ako dodáva, layout novej haly dnes nie je problém vytvoriť. „Ale odlaďovať procesy v reálnej prevádzke je nielen pracné, ale hlavne veľmi nákladné. Navyše niektoré kolízie by  mohli ostať neodhalené, čo by neskôr spôsobovalo problémy.“  S použitím parametrického simulačného systému však je možné identifikovať a odstrániť nedostatky už pri plánovaní. Následná vizualizácia potom umožňuje poslednú „kontrolu“ vo virtuálnej realite. Tá tiež neraz ukáže skryté riziká.  „A toto si mnohé závody možno neuvedomujú. Že moderné technológie a pokročilé prístupy nám dávajú možnosť ohromného náskoku. Že investícia do digitálneho podniku dokáže ušetriť množstvo nákladov, času a energie v tom reálnom svete,“ uzatvára.

Ing. Radovan Furmann, PhD., riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti CEIT

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov. V spoločnosti CEIT riadil mnohé rozsiahle projekty s využitím pokrokových technológií virtuálnej a rozšírenej reality a moderných matematických optimalizačných metód. Je spoluautorom konceptu VDMS (Virtual Design of Manufacturing Systems), ktorého výstupom sú viaceré pôvodné inovácie (CEIT Table, Vis Wizard, Augmented Reality, Virtual Maintenance a iné).

Vyšlo v ProIN 1/2017. Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.