Manažment

CEIT tvorí silný tím odborníkov, ktorí nikdy nie sú spokojní so status quo, ale neustále sa snažia veci zlepšovať. Vďaka tomu je CEIT „továrňou“ nových nápadov, inovácií, vízií. Na čele spoločnosti stoja skúsení manažéri, ktorí sa plne stotožňujú so známym výrokom o tom, že úlohou skutočného lídra nie je riadiť, ale ukázať cestu...

Ing. Boris Duľa
Ing. Boris DuľaCEO

Študoval riadenie a automatizáciu na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Desať rokov pôsobil v európskom vývojovom centre spoločnosti Whirlpool v Nemecku. Od roku 2014 viedol v spoločnosti CEIT tím špecialistov zameraný na konštrukčné inžinierstvo, 3D skenovanie, aditívnu výrobu a rapid prototyping. V januári 2016 sa stal členom predstavenstva spoločnosti CEIT, v decembri toho istého roka bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa.

Ing. Peter Mačuš, PhD.
Ing. Peter Mačuš, PhD.CTO

Už počas študijných rokov na Žilinskej univerzite v Žiline pôsobil ako výskumný pracovník na rôznych projektoch orientovaných na 3D digitalizáciu a konštrukciu strojov a zariadení. V spoločnosti CEIT pôsobí od roku 2009, bol vedúcim oddelenia výskumu a vývoja a neskôr viedol tím zameraný na technické inovácie, najmä mobilné robotické systémy pre intralogistiku. V súčasnosti zastáva post technického riaditeľa.

Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Ing. Andrej Štefánik, PhD.CSO
Študoval na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Je odborníkom na digitálny podnik, pokrokové priemyselné inžinierstvo a inovácie pre smart fabriky budúcnosti. So spoločnosťou CEIT je spätý od jej samotného vzniku, pričom pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách. Ako člen Predstavenstva CEIT, a.s. je zároveň strategickým riaditeľom spoločnosti.
Ing. Martin Markovič
Ing. Martin MarkovičCFO
Absolvoval štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (Katedra účtovníctva a audítorstva). Má dlhoročné skúsenosti z oblasti financií, ekonomiky, účtovníctva, daní a kontrolingu, pričom pôsobil na riadiacich pozíciách v silných nadnárodných spoločnostiach. Na post finančného riaditeľa CEIT nastúpil v roku 2018. V júni 2020 bol menovaný členom predstavenstva spoločnosti CEIT, a.s.