ProIN

TOP inovátori Slovenska - moderné nástroje pre priemysel - trendy v podnikovej logistike - nová generácia výrobných systémov - továrne budúcnosti - Industry 4.0 - automatizácia v priemysle - procesné inovácie - digitálny podnik - technické inovácie – Lean - Rapid Prototyping - 3D skenovanie - jednoúčelové zariadenia - automobilový priemysel - 3D tlač – AGV - Smart Factory

...tieto a mnohé ďalšie témy pravidelne na stránkach nášho časopisu ProIN.

proin2.jpg

ProIN dlhoročne prináša odborné články a pokrokové myšlienky zamerané na produktivitu, inovácie a najmodernejšie technológie. Prezentuje zaujímavé výsledky výskumu vedeckých pracovníkov z akademickej i komerčnej výskumnej sféry. Pravidelne sa dostáva k odborníkom, vedeckým pracovníkom, technológom, priemyselným inžinierom, manažérom veľkých i menších priemyselných podnikov na Slovensku i v zahraničí.

Čítajte o produktivite, inováciách, o vývoji najmodernejších technológií a riešení pre priemysel.

ProIN ponúka aj možnosť atraktívnej, cenovo výhodnej inzercie a taktiež priestor pre vaše odborné články a príspevky.

Kontaktujte nás na proin@ceitgroup.eu

2018

ProIN 1/2018
ProIN 2/2018

2017

ProIN 1/2017
ProIN 2/2017

2016

ProIN 1/2016
ProIN 2/2016
ProIN 3/2016
ProIN 4/2016
ProIN 5-6/2016