3D digitalizácia objektov / 3D laserové skenovanie

Základom budovania konceptu Digitálneho podniku je tvorba digitálnych modelov reálnych výrobkov, komponentov aj celých výrobných liniek a hál. Presnou, rýchlou a efektívnou metódou vytvorenia 3D modelov objektov, vrátane veľkých priestorov, je 3D laserové skenovanie. Umožňuje takmer okamžite transformovať existujúci, reálny svet do jeho presnej 3D digitálnej kópie, ktorá verne zachytáva priestorovú geometriu.
S podporou 3D nástrojov je možné rýchlo a efektívne meniť výrobnú dispozíciu, projektovať nové výrobné systémy, realizovať statické prepočty a efektívnym spôsobom naprojektovať rekonštrukciu výrobných hál.

Tím expertov spoločnosti CEIT vyvíja nové postupy pre laserové skenovanie veľkých objektov a ich následnú implementáciu v podmienkach praxe. Počas svojho dlhoročného pôsobenia realizoval mnoho projektov vytvárania virtuálnych FMU (Factory Mock Up) modelov výrobných hál a DMU (Digital Mock Up) modelov výrobných strojov a technológií. Pre laserové skenovanie využíva najmodernejšie zariadenia.

OBLASTI SPOLUPRÁCE

 • tvorba digitálnych modelov reálnych objektov
 • posúdenie existujúcej výrobnej dispozície a jej 3D digitalizácia s možnosťou virtuálnej prehliadky
 • preverenie odchýlok medzi realitou a konštrukčným projektom
 • 3D projektovanie výrobných systémov
 • dynamická analýza v prostredí virtuálnej reality
 • implementácia modelu digitálneho podniku
3d-digitalizacia.png

3D SKENOVANIE JE NEVYHNUTNÉ, AK

 • chýba kvalitná výkresová dokumentácia,
 • výkresová dokumentácia je dostupná v nevhodných softvérových
  systémoch (napr. Excel), ktoré nedokážu flexibilne reagovať na zmeny,
 • výkresová dokumentácia nie je aktuálna,
 • výkresová dokumentácia nie je presná,
 • existuje len 2D výkresová dokumentácia.

VÝHODY

 • Minimálny čas merania
 • Rýchlosť a presnosť
 • Zanedbateľné prípadne žiadne obmedzenie prevádzky skenovaného objektu
 • Získanie dát, ktoré je veľmi náročné, ba až nemožné získať klasickými postupmi
 • Vizuálny model je zosnímaný vo forme „mračna bodov“ s možnosťou priameho prenosu dát do CAD programu, kde slúži ako podklad pre samotnú digitalizáciu
 • Bezkontaktné priestorové zameriavanie existujúceho stavu s vysokou produktivitou práce, následné 3D modelovanie a vizualizácia ľubovoľných objektov a komplexných celkov
 • Možnosť uplatniť v priemyselných podnikoch s veľkým množstvom potrubných systémov, pri zameriavaní atypických interiérov a exteriérov budov, oceľových konštrukcií a pod.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Kontaktujte nás: 

Petra Mrázková 

petra.mrazkova@ceitgroup.eu