Priemyselná ergonómia

Ergonomické riziká, ktoré sú hrozbou pre pracovníka, môžu byť hrozbou pre výrobný proces, pre pracovisko aj pre celú firmu. Vytvárať vhodné podmienky pre optimálnu činnosť človeka z pohľadu ergonómie znamená tvoriť podmienky pre rast produktivity práce. Už viac ako 10 rokov sa staráme o zdravé pracoviská vo vašich firmách, držíme krok s vašimi požiadavkami a prinášame ergonomické služby a produkty na mieru.

NAŠA PONUKA:

 • Implementácia ergonómie do podniku
 • Ergonómia produktu (posúdenie záťaže pri práci so strojmi a zariadeniami)
 • Detailné projektovanie pracovísk (identifikácia ergo-rizík, zhodnotenie, nápravné opatrenia)
 • Mobilné aplikácie pre hodnotenie ergonómie
 • Vzdelávanie, workshopy a prednášky na mieru
 • Ergonómia v logistike, údržbe a administratíve
 • Proaktívna ergonómia
 • Výskum a vývoj
ergonomia.jpg

STAVIAME NA:

 • Platnej slovenskej a európskej legislatíve
 • Technických normách
 • Ergonomických analýzach
 • Nástrojoch Digitálneho podniku
 • Technológiách 3D laserového skenovania objektov
 • Hodnotiacich hárkoch
 • Mobilnej aplikácii CERAA
 • Výstupoch z meracích zariadení

SPOLUPRACUJEME S: