...za úspechom každej firmy stoja kompetentní ľudia, pripravení neustále rozvíjať svoje kompetencie a znalosti v kontexte najnovších trendov.

 

Popri výskume, vývoji a zavádzaní inovácií do praxe CEIT už dlhé roky vytvára priestor na diskusie, výmenu poznatkov a inšpirácií či prezentovanie pokrokových riešení. Každoročne organizujeme medzinárodné konferencie a workshopy, na ktorých rezonujú aktuálne trendy, vízie a konkrétne aplikácie z praxe.

 

Digitálny podnikNárodné fórum produktivity / Lean Manažment

Industry Academy 

Smart Industry

 

V ROKU 2019 PRIPRAVUJEME NOVÚ KONFERENCIU QRM FÓRUM

20. marec 2019, POPRAD

 

 

Digitálny podnik 2017

Lean manažment 2017

 

 

 

Okrem toho pravidelne realizujeme workshopy zamerané na inovatívne riešenia a postupy z dielne CEIT.