Neustále zlepšovanie procesov je mimoriadne dôležité pre každý podnik, pre každú firmu, ktorá chce napredovať, rozvíjať sa a hlavne obstáť v silnej konkurencii. Tímy našich špecialistov pomáhajú podnikom nachádzať a odstraňovať úzke miesta v logistických i vo výrobných procesoch a tak dosahovať vyššiu produktivitu.

 

V oblasti procesných inovácií zabezpečujeme optimalizáciu pracovísk, zvyšovanie ich výkonnosti, zlepšovanie procesov a zdokonaľovanie výrobných, logistických, podnikových systémov prostredníctvom moderných metód a postupov. Proces zlepšovania vychádza z detailného poznania reálnych priorít zákazníka a výberu najvhodnejšieho nástroja pre zlepšenie aktuálnej situácie. Technické riešenia sú implementované inovatívnym prístupom, so zohľadnením jedinečného ľudského potenciálu.

 

Orientujeme sa najmä na tieto oblasti:

 • Lean a produktivita

  skrátenie priebežnej doby výroby, dodávka na čas, spoločnosť svetovej triedy, systematická optimalizácia procesov, meranie a analýza práce, štandardizácia

 • Logistika podniku

  interná logistika, riadenie skladu, optimalizácia a riadenie zásob, PaRV, obstarávanie a distribúcia, ťahové systémy, spoľahlivosť dodávateľského reťazca

 • Starostlivosť o stroje a zariadenia

  zavedenie totálne produktívnej údržby, systém prediktívnej a korektívnej údržby, minimalizácia nákladov pri maximalizácii strednej doby medzi poruchami

 • HR Manažment

  rozvoj ľudských zdrojov, benefičné systémy, budovanie a vedenie pokročilých tímov, monitoring rozvoja zamestnancov, akadémia produktivity, proaktívny zamestnanec

 • Zlepšovanie kvality

  rýchly návrh procesu kvality, analýza a riešenie nízkej kvality, preventíva kvality, six sigma, zodpovednosť každého zamestnanca za kvalitu

 • Quick Response Manufacturing (QRM)

  celopodniková stratégia, ktorej cieľom je znižovať lead time vo výrobe aj v administratíve