Firmy dnes musia neustále hľadať nové spôsoby, ako reagovať na turbulentné ekonomické prostredie. Európska únia aj USA naštartovali rozsiahle výskumné programy zamerané na podniky budúcnosti (Factory of the Future) a inteligentné výrobné systémy (IMS – Intelligent Manufacturing Systems, Smart Manufacturing). Ani my nezaostávame.

 

Spoločnosť CEIT v spolupráci s univerzitnými, výskumnými a priemyselnými partnermi formulovala nový výskumný smer, orientovaný na oblasť inteligentných výrobných systémov. Výsledkom je výskumná platforma, ktorá dostala pomenovanie ZIMS – Žilinský inteligentný výrobný systém.

Táto platforma využíva najpokrokovejšie technológie pre navrhovanie, optimalizáciu a prevádzku budúcich výrobných systémov, hlavne v oblasti: digitálneho podniku (Digital Factory) a digitálneho inžinierstva (Digital Engineering), virtuálneho vývoja výrobkov i výrobných systémov (Virtual Engineering), reverzného inžinierstva (Reverse Engineering), digitalizácie (3D laserové skenovanie), rýchlej tvorby prototypov výrobkov i výrobných systémov (Rapid Prototyping), virtuálneho testovania, počítačovej simulácie a emulácie a pod.

ZIMS je budovaný od roku 2009 a v súčasnosti je reprezentovaný laboratóriom s rovnakým označením. Predstavuje nový fenomén - otvorené kolaboratívne prostredie, podporujúce tvorivosť, nachádzanie nových riešení a ich praktickú realizáciu do formy nových inovácií. Vybavenie laboratórií ZIMS reprezentuje v súčasnosti špičku v technickej podpore vedeckovýskumnej práce rôznych výskumných skupín.

Víziou budovania ZIMS je vytvoriť integrované, kooperatívne prostredie, ktoré spojí tri svety – digitálny, virtuálny a reálny. ZIMS pri vykonávaní svojich výskumných, vývojových a vzdelávacích aktivít používa kľúčové technológie z oblastí pokrokových mechatronických systémov, umelej inteligencie, najmodernejších informačných a komunikačných technológií, pokrokových výrobných procesov, modelovania, simulácie a predikcie, výrobných stratégií a znalostného inžinierstva.

Pracovisko ZIMS je prístupné pre študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a flexibilne usporiadané aj pre praktickú prípravu a tréning odborníkov z praxe. Študenti slovenských univerzít tu riešia svoje semestrálne, bakalárske, diplomové a doktorandské projekty. Mnohí z nich sú integrovaní do projektových skupín a spolu so špecialistami v danej oblasti sa podieľajú na reálnych výskumných a vývojových projektoch.

Hlavnými partnermi CEIT vo výskume inteligentných výrobných systémov sú Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita Košice, Slovenská akadémia vied, OEM výrobcovia a dodávatelia z automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, leteckého a chemického priemyslu a dodávatelia najpokrokovejších technológií.

 

APVV-16-0488 – Inovatívny systém pre testovanie logistických procesov s využitím simulácie a emulácie

Projekt Hydealist: Hybridný energetický systém pre AGV v logistike